KRESOWIANIE W OBRONIE KSIĘDZA TADEUSZA ISAKOWICZA - ZALESKIEGO
Autor: Aleksander Szumanski   
05.08.2018.
KRESOWIANIE W OBRONIE KSIĘDZA TADEUSZA ISAKOWICZA - ZALESKIEGO

Warszawa 29.07.2018

 

LIST OTWARTY ŚRODOWISK KRESOWYCH I PATRIOTYCZNYCH

 

 W OBRONIE KSIĘDZA TADEUSZA ISAKOWICZA-ZALESKIEGO

 

My, Kresowianie i potomkowie Kresowian, z oburzeniem przyjęliśmy informację, iż Robert Ethan Grey, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło, złożył pozew sądowy przeciwko Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu.

Działania R.E. Greya traktujemy jako przejaw walki politycznej prowadzonej zza politycznego grobu przez środowisko skupione wokół Witolda Waszczykowskiego. Jest to kolejny wyraz szykan wymierzonych w kapelana Kresowian przez polityków przedstawiających siebie jako spadkobierców tzw. mitu Giedroycia. Po nagonce prasowej przyszła kolej na następną metodę walki politycznej, tj. nękanie sądowe.

Podzielamy stanowisko Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, że poczynania Roberta Ethana Greya mają podtekst polityczny i stanowią odwet za to, że kapelan Kresowian wielokrotnie krytykował polski MSZ za uległość wobec USA, Izraela i Ukrainy oraz za brak troski o pochówek ofiar ludobójstwa.

Akurat Grey nie powinien być zdziwiony tego rodzaju opiniami. Nie przeczy im powołanie go ­­– jako obywatela USA – do władz resortu odpowiedzialnego za kierowanie polską polityką zagraniczną. Nominacja Greya wzbudziła liczne kontrowersje zarówno wśród polityków, jak też komentatorów polskiego życia politycznego.

Opiniom Ks. Isakowicza-Zaleskiego nie przeczą również działania polskiego MSZ-u w czasie, gdy Robert E. Grey pełnił najpierw funkcję doradcy, a później piastował stanowisko wiceministra. Od dawna polskie MSZ wykazuje całkowitą bezradność wobec odradzania się na Ukrainie tradycji nazistowskich (kult SS Galizien) i szowinistycznych, a także wobec niespotykanego w cywilizowanym świecie antyhumanizmu, polegającego na odmawianiu ekshumacji ofiar ludobójstwa dokonanego przez zbrodniarzy z OUN-UPA. Nieudolność MSZ ma swe źródło tym, że polska polityka koncentruje się bardziej na sojuszu z ukraińskimi oligarchami, aniżeli na przywracaniu pamięci ofiar banderowskich zbrodni.

Stanowczo protestujemy przeciwko nękaniu sądowemu Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który za swoją wieloletnią i bezinteresowną troskę o pamięć i prawdę o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa cieszy się powszechnym szacunkiem. Jego działalność społeczna została doceniona także przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i śp. Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej i Urząd ds. Kombatantów, które to osoby i instytucje przyznały swoje wysokie odznaczenia.

Apelujemy do Roberta E. Greya o wycofanie pozwu. Stanowczo zachęcamy byłego wiceministra do autorefleksji i uświadomienie sobie, że nie będzie mógł występować w sądzie przeciwko Ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu bez narażania na śmieszność już nie tylko siebie, ale też ministerstwa, które do niedawna reprezentował, oraz formacji politycznej, która go w iście ukraińskim stylu na to stanowisko powołała. Ponieważ Robert E. Grey chce uchodzić za dystyngowanego polityka, powinien wiedzieć, że – jak to trafnie ujmuje współczesna aforystka Agnieszka Lisak – „Wielkość człowieka ocenia się nie po stanowisku, jakie zajmuje, ale po tym, czy potrafi zachować do niego dystans”.

Apelujemy do niezależnych publicystów, przedstawicieli świata polityki, kultury i nauki, a także środowisk Kościoła Katolickiego, o stanowcze przeciwstawienie się nasilającej się w naszym państwie tendencji do zaszczuwania ludzi o poglądach odbiegających od poprawności politycznej oraz ośmielających się polemizować z przedstawicielami władzy i wspierającym ich aparatem propagandowym państwa.

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie  – Prezes Witold Listowski

 

Światowy Kongres Kresowian w Bytomiu  – Prezydent Jan Skalski

 

Stowarzyszenie „Huta Pieniacka” we Wschowie  Prezes Małgorzata Gośniowska-Kola, Radna Sejmiku Lubuskiego

 

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu,  Prezes Janina Kalinowska

 

Instytut Pamięci I Dziedzictwa Kresowego w Lublinie  – Prezes prof. Włodzimierz Osadczy

 

Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu  – Prezes Witold Listowski

 

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Kłodzkiej  – Prezes Tadeusz Szewczyk

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa w Bytomiu, Prezes Danuta Skalska, redaktor „Lwowskiej Fali” Radia Katowice

 

Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie  – Prezes Florian Kuriata

 

Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach  – Prezes Józef Tarniowy

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Kresowa” w Głubczycach,  Prezes Leszek Antoszczyszyn, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Stowarzyszenie „Kresy w Pamięci” w Węglińcu – Prezes Alfred Janicki

 

Stowarzyszenie Kresowian w Bielsku Białej – Prezes Zbigniew Miga

 

Stowarzyszenie Kresowian w Korfantowie  – Prezes Andrzej Polański

 

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 w Olsztynie  – Prezes Romuald Drohomirecki

 

Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego w Warszawie – Prezes Wanda Tymińska Buczek

 

Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień” w Wołowie  Prezes Henryk Bajewicz

 

Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowskiej  Dyrektor Aleksandra Biniszewska

 

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” w Grodźcu, Prezes dr Krzysztof Kleszcz

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Zielonej Górze  – Prezes Jan Tarnowski

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Brzegu –  Prezes Alicja Zbyryt

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Gliwicach               Prezes dr Zygmunt Partyka

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Nysie  Prezes Roman Kotowski

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Głubczycach  – Prezes Edward Wołoszyn

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Świdnicy   Prezes Antoni Jadach

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Częstochowie  Prezes Adam Kiwacki

 

Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopili i Kresów w Przemyślu – Prezes  Stanisław Szarzyński

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu – Prezes Stanisław Szarzyński

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe – Prezes Piotr Szelągowski

 

Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny” w Raciborzu  – Prezes Józef Sadowski

 

Stowarzyszenie „Patriotyczny Kędzierzyn”  – Prezes Krzysztof Tyliszczak

 

Gminny Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych w Dzierżoniowie  – Prezes płk.     w stanie spoczynku Władysław Ostrowski

 

Stowarzyszenie „Lubuszanie dla Rzeczypospolitej”  w  Zielonej Górze    Prezes Tadeusz Naruszewicz

 

Krajowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Zielonej Górze – Przewodniczący Władysław Starczewski, Wiceprzewodniczący Czesław Laska

 

Klub Podole Stołecznego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Warszawie  – Prezes Irena Kotowicz

 

Stowarzyszenie „Solidarni 2010” Oddział w Zielonej Górze  Prezes Tomasz Naruszewicz

 

Porozumienie Orła Białego w Zakopanem  Prezes Wojciech Orawiec

Stowarzyszenie Kresy Wschodnie  -Dziedzictwo i Pamięć w Szczecinie   – Prezes  Jerzy Mużyło

 

Fundacja im.Czeslawa Slania – Szczecin

 

Prof. Leszek Jazownik – Zielona Góra

 

Dr Maria Jazownik    Zielona Góra

 

Ks. prof. Zygmunt Zieliński  – Lublin

 

Prof. Barbara Jedynak – Lublin

 

Prof. Bogumił Grott  – Kraków

 

Prof. Leszek Jankiewicz    Skierniewice

 

Prof. Czesław Partacz  – Koszalin

 

Dr Lucyna Kulińska  – Kraków

 

Dr Krzysztof Kopociński  – Żary  Klub Tarnopolan

 

Dr Zbigniew Kopociński  – Żary  Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

 

Dr hab. Andrzej Zapałowski  – Przemyśl

 

Prof. Bogusław Paź  – Wrocław

 

Dr Józef Osada    Wrocław

 

Władysław Siemaszko –  oficer 27WDP AK Warszawa, Laureat Nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej, badacz ludobójstwa na Wołyniu

 

Ewa Siemaszko  – Laureatka Nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej, badacz ludobójstwa na Wołyniu  Warszawa

 

Elżbieta Kielska – Burmistrz Baborowa

 

Anna Lewak  – Warszawa

 

Janusz Sanocki  – Poseł niezależny  – Nysa

 

Ks. kan. Bolesław Stanisławiszyn kapelan Kresowian Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

 

Tadeusz Nowacki – Wiceprezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

 

Edward Bień – Prezes honorowy Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie

 

Zdzisław Koguciuk – Przewodniczący Obywatelskiej Inicjatywy Budowy Pomnika Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich w Lublinie

 

Katarzyna Sokołowska – Członek Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych     i Kombatanckich w Warszawie

 

Wiesław Tokarczuk  Kraków  Animator kresowy

 

Zdzisław Malinowski  – Radca prawny, działacz kresowy  – Częstochowa

 

Dariusz Raczkiewicz płk rez. adwokat,  członek Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

 

Karol Liwirski  Prezes honorowy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Świdnicy

 

Wojciech Habela  Kraków  Aktor kresowy

 

Kazimierz Naumczyk – Przewodniczący Rady Miasta Głubczyc

 

Władysław Białowąs Prezes Honorowy Stowarzyszenia Kresowian w Korfantowie

 

Mieczysław Habuda – Wiceprezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu

 

Ewa Szakalicka  – reżyser, Warszawa

 

Michał Siekierka    Wrocław

 

Bożena Ratter  – Warszawa, Publicystka, blogerka

 

Tadeusz Puchałka – Publicysta Górnego Śląska

 

Marek Kuliński  — Kraków

 

Bogusław Serat    Lublin

 

Edward Sorka  – Redaktor Naczelny portalu SieMysli.info.ke

 

Lech Przychodzki  – reportażysta, tłumacz, filozof sztuki

Ewa Elzbieta Deoniziak synowa porucznika Teodora Deoniziak  z 27 WDP AK

Maciej Deoniziak syn porucznika Teodora Deoniziak z 27 WDP AK

 

Aleksander Szumański - pisarz, kombatant - Kraków

http://kresykedzierzynkozle.pl/patriotyczny-zwiazek-org-kresowych-i-kombatanckich/biezace-informacje/#listwobronieksiedza_1